Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Dödsstraffet

Dödsstraffet är ett brott mot mänskliga rättigheter och kränker rätten till liv. Avrättningar genom- förs inte bara för de grövsta brotten, utan också för skattebrott och äktenskapsbrott. Många är dessutom oskyldiga. Läs mer »

Vapenhandel

Varje år lider hundratusentals människor på grund av den okontrollerade vapenhandeln i världen. Den oreglerade vapenhandeln bidrar till att människor blir mördade, lemlästade, våldtagna och tvingas fly från sina hem. Läs mer »

Diskriminering

Överallt i världen trakasseras människor på grund av sin religion, sitt kön, sin sexualitet, sin hudfärg eller sina åsikter. Kvinnor, homosexuella och religiösa och etniska minoriteter kränks dagligen. Läs mer »

Kvinnors rättigheter

Våld mot kvinnor förekommer över hela världen och drabbar kvinnor i alla samhällsklasser. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen och ofta erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Läs mer »

Utbildning

Amnesty satsar mycket på utbildning om mänskliga rättigheter och ledarskap. Vi erbjuder kurser inom Amnestyakademin och våra medlemmar kan utbilda sig i ledarskap och projektledning. Läs mer »

Flyktingar och migranter

Att skicka tillbaka flyktingar till länder där de riskerar tortyr eller förföljelse strider mot asylrätten. Det har fler än 140 länder enats om i FN:s flyktingkonvention. Ändå hindras flyktingar att passera många staters gränser.Läs mer »

Fattigdom

Fattigdom är inte något oundvikligt, utan beror till stor del på politiska beslut. Det går att skydda rätten till hälsa, precis som rätten till en rättvis rättegång. Fattiga nekas sina rättigheter och diskrimineras.Läs mer »

Tortyr och rättssäkerhet

Tortyr fördöms av de flesta av världens länder som en kränkning av människovärdet. Ändå förekommer tortyr i två tredjedelar av alla länder. Ofta drabbas samvetsfångar och framtvingade ”erkännanden” används som ”bevis”.Läs mer »

Rättvisa och straffrihet

Brott mot mänskliga rättigheter begås ofta utan att förövarna ställs till svars på grund av bristfälliga rättssystem och många brott begås med makthavarnas medgivande. Amnesty kräver opartiska utredningar.Läs mer »

Bistånd till mänskliga rättigheter

 

Amnestyfonden är en stiftelse inom svenska Amnesty som arbetar med bistånd inom ramarna för Amnesty Internationals åtagande.Läs mer »