Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Kvinnlig könsstympning är tortyr Varje dag blir tusentals flickor stympade. Liksom tortyr innebär kvinnlig könsstympning avsiktligt vållande av svår smärta och lidande. Dess följder kan vara livshotande. De flesta som överlever måste stå ut med fysiska och mentala ärr under resten av livet. Regeringar i de länder där kvinnlig könsstympning ...

Flickor och kvinnor mördas i hederns namn Varje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det om upp till 5000 kvinnor årligen, som mördas av sina närstående för att återupprätta familjens heder.  Frågan om hedersmord är mycket ...

Stoppa våld mot kvinnor Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är i allra högsta grad en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Ändå utsätts minst en tredjedel av världens alla kvinnor för allvarligt våld under sin levnad. De flesta övergreppen sker i hemmet och förövaren är en ...

Nicaragua

Nicaragua: Sexuellt våld mot unga flickor Våldtäkt och sexuellt våld är mycket vanligt i Nicaragua och majoriteten av brottsoffren är flickor och unga kvinnor. I över två tredjedelar av alla våldtäkter som anmäldes mellan 1998 och 2008 var offret en flicka under 17 år och i närmare hälften av alla ...

Orsaker

Den främsta orsaken är diskriminering En majoritet av världens fattiga är kvinnor. Könsdiskriminering går inte sällan hand i hand med andra former av diskriminering. Etniska och religiösa minoriteter, ursprungsfolk, migranter är ofta utsatta för diskriminering som i praktiken urholkar deras mänskliga rättigheter. Kvinnor från dessa grupper utsätts för dubbel diskriminering. ...

Kvinnors rättigheter  = mänskliga rättigheter Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I och utanför hemmet, i krig och fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller ...

Tortyrmetoder

Tortyrmetoder Att slå offren är den helt dominerande tortyrmetoden i dag. Denna metod har enligt uppgift använts i mer än 150 länder sedan 1997. Kvinnliga fångar har våldtagits och utsatts för sexuella övergrepp i minst 50 länder. Det verkliga antalet är säkerligen större. Andra vanliga tortyr- och misshandelsmetoder är: elchocker ...