Amnesty International består av 3 miljoner människor som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

Kvinnlig könsstympning är tortyr Varje dag blir tusentals flickor stympade. Liksom tortyr innebär kvinnlig könsstympning avsiktligt vållande av svår smärta och lidande. Dess följder kan vara livshotande. De flesta som överlever måste stå ut med fysiska och mentala ärr under resten av livet. Regeringar i de länder där kvinnlig könsstympning ...

Stoppa våld mot kvinnor Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är i allra högsta grad en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Ändå utsätts minst en tredjedel av världens alla kvinnor för allvarligt våld under sin levnad. De flesta övergreppen sker i hemmet och förövaren är en ...

Tortyrmetoder

Tortyrmetoder Att slå offren är den helt dominerande tortyrmetoden i dag. Denna metod har enligt uppgift använts i mer än 150 länder sedan 1997. Kvinnliga fångar har våldtagits och utsatts för sexuella övergrepp i minst 50 länder. Det verkliga antalet är säkert större. Andra vanliga tortyr- och misshandelsmetoder är: elchocker ...

Amnesty Internationals vision och åtagande Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa ...

Flickor och kvinnor mördas i hederns namn Varje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det om upp till 5000 kvinnor årligen, som mördas av sina närstående för att återupprätta familjens heder.  Frågan om hedersmord är mycket ...

Nicaragua

Nicaragua: Sexuellt våld mot unga flickor Våldtäkt och sexuellt våld är mycket vanligt i Nicaragua och majoriteten av brottsoffren är flickor och unga kvinnor. I över två tredjedelar av alla våldtäkter som anmäldes mellan 1998 och 2008 var offret en flicka under 17 år och i närmare hälften av alla ...

Orsaker

Den främsta orsaken är diskriminering En majoritet av världens fattiga är kvinnor. Könsdiskriminering går inte sällan hand i hand med andra former av diskriminering. Etniska och religiösa minoriteter, ursprungsfolk, migranter är ofta utsatta för diskriminering som i praktiken urholkar deras mänskliga rättigheter. Kvinnor från dessa grupper utsätts för dubbel diskriminering. ...

Kvinnors rättigheter  = mänskliga rättigheter Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I och utanför hemmet, i krig och fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller ...

SYSTER! SYSTER! är en endagsfilmfestival, arrangerad av Amnesty Grupp 44, på biograf Reflexen i Kärrtorp söndagen den 18 maj.    Med denna filmfestival vill vi lyfta fram Amnestys kampanj för Sexuella och Reproduktiva Rättigheter. Vi kan inte acceptera att kvinnor inte får bestämma över sina egna kroppar – om och när vi vill ha barn, vem vi vill leva vårt liv med och rätten till preventivmedel. Vi kan inte heller godta att flickor nekas rätten till utbildning och därmed möjligheten till utveckling och självständighet. Vi vill också uppmärksamma det våld som utövas mot och förtrycker kvinnor världen över varje dag, varje sekund i alla samhällsskikt och inom alla kulturer. Ett våld och förtryck som vi alla är skyldiga att stå upp emot – kvinnor och män – för ett demokratiskt, jämlikt och rättvist samhälle, där alla människor har samma värde, rättigheter och möjligheter.   Grupp 44 är en temagrupp med fokus på kvinnors rättigheter.   Filmprogram kommer inom kort!

SYSTER! SYSTER! är en endagsfilmfestival, arrangerad av Amnesty Grupp 44, på biograf Reflexen i Kärrtorp söndagen den 18 maj.    Med denna filmfestival vill vi lyfta fram Amnestys kampanj för Sexuella och Reproduktiva Rättigheter. Vi kan inte acceptera att kvinnor inte får bestämma över sina egna kroppar – om och ...