Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Ungdomsträffar   Varje termin genomförs både regionala och nationella ungdomsträffar. Vid dessa tillfällen ges du som medlem inom Amnesty en möjlighet att lära dig mer om aktuella kampanjer, få inspiration i ditt fortsatta arbete samt knyta kontakter med ungdomar från andra grupper. De regionala träffarna hålls på våra tre distriktskontor ...

Ungdomsrådet Ungdomsrådet har funnits i den svenska sektionen i en eller annan form sedan tidigt 90-tal. Ungdomsrådet består idag av sex personer från olika delar av Sverige Är du intresserad av att sitta i ungdomsrådet hör av dig till den nationella ungdomssamordnare. Ungdomsrådet har ett åtagande, i korta drag så ...

Gå med i en ungdomsgrupp Inom Amnesty i Sverige finns det cirka 50 ungdomsgrupper som är utspridda över landet. De flesta ungdomsgrupperna ligger i Göteborg, Stockholm eller Malmö med omnejd och de är knutna till en gymnasieskola. Det finns även ungdomsgrupper som inte är knutna till en skola. Det finns ...

Ung i Amnesty Svenska Amnesty har drygt 50 ungdomsgrupper runt om i landet, de flesta verksamma på gymnasie- eller högstadieskolor. Därtill spelar ungdomar en viktig roll i många andra av våra andra grupper och distrikt. Ungdomar spelar en central roll i all vår verksamhet. Våra ungdomsgrupper arbetar  med kampanjer och ...

Nordic Youth Conference 2016 At the Nordic Youth Conference you will meet youth activists from other Nordic countries and learn more about  Amnesty’s work. What is NYC? The Nordic Youth Conference is an annual event for youth activists from Denmark, Sweden, Norway and Finland; four days filled with human rights, ...

Aktiviteter Vill du vara med i Amnestys utåtriktade arbete och anordna aktioner till förmån för de mänskliga rättigheterna? Ungdomsgrupperna gör varje termin olika aktioner på sina skolor och ute på stan. De flesta av Amnestys aktioner sker inom aktuella kampanjer. Möjligheterna är många inom Amnesty, i din grupp kan ni ...

Bilda en ungdomsgrupp Vill du jobba aktivt med att förändra världen kan du inom Amnesty starta en ungdomsgrupp på din skola? Detta är ett spännande sätt att arbeta för mänskliga rättigheter. Ibland kan det vara svårt att veta vad en kan göra eller hur det faktiskt funkar att vara med ...