Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Slum och mänskliga rättigheter

Slum och mänskliga rättigheter De människorättskränkningar som sluminvånarna utsätts för är väldigt omfattande, både vad gäller antalet personer som drabbas och hur allvarlig inverkan det har på deras liv. Människor som lever i slum saknar inte bara pengar och tillgångar utan även trygghet och makt. De diskrimineras och får inte ...

Diskriminering av Europas romer Genom historien har romerna i Europa diskriminerats. Fortfarande under 2000-talet exkluderas de, trots alla lagar, åtgärder och planer som ska se till att alla människors rättigheter respekteras. Nationella regeringar och lokala myndigheter fortsätter att diskriminera och separera romerna från den övriga befolkningen. Ofta lever de i ...

Diskriminering – alla är inte lika inför lagen Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan på grund av egenskaper som inte går att påverka. Överallt i världen trakasseras människor på grund av sin religion, sitt kön, sin sexualitet, sin hudfärg eller sina åsikter. De ansvariga ställs sällan ...

Utbildning

Utbildning - en stängd utväg En utväg ur fattigdom och marginalisering är utbildning. Alla barn har rätt till utbildning, men runt om i Europa blir romska barn placerade i särskilda klasser eller skolor med undermålig undervisning och sämre faciliteter. Myndigheterna placerar dem ofta avsiktligt i särskilda skolor för barn med ...