Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

USA

USA: Bra mödravård en lyx Varje dag dör två till tre kvinnor i USA på grund av komplikationer under graviditet eller förlossning. Ungefär hälften av alla dödsfall hade gått att förhindra om alla kvinnor hade haft tillgång till mödrahälsovård av god kvalitet. I USA dör fler kvinnor i samband med ...

Mödradödlighet Att vara gravid och föda barn är ingen sjukdom. Ändå dör en kvinna varannan minut till följd av komplikationer i samband med graviditet eller förlossning. Det är ingenting annat än en människorättsskandal att hundratusentals kvinnor dör varje år – trots att nästan all mödradödlighet går att förhindra. Och att ...

Fattigdom - en rättighetsfråga Fattigdom är ett av världens största problem. Över en miljard människor lever i slum och ännu fler saknar tillgång till grundläggande sjukvård. Därför dör också en gravid kvinna varannan minut. För att lösa problemet måste även fattiga människors rättigheter skyddas och respekteras.  Fattigdom handlar inte bara ...

Sierra Leone

Sierra Leone: Mödradödlighet förkortar kvinnors liv Sierra Leone är ett land som står inför många problem och utmaningar. Invånarna lever i sviterna av ett tioårigt inbördeskrig och samhället präglas av katastrofal infrastruktur och utbredd fattigdom. En övervägande del av befolkningen lever i extrem fattigdom.  Ofta dröjer det alltför länge innan ...

Nicaragua

Nicaragua: Sexuellt våld mot unga flickor Våldtäkt och sexuellt våld är mycket vanligt i Nicaragua och majoriteten av brottsoffren är flickor och unga kvinnor. I över två tredjedelar av alla våldtäkter som anmäldes mellan 1998 och 2008 var offret en flicka under 17 år och i närmare hälften av alla ...

Mödradödlighet och fattigdom

Mödradödlighet fördjupar fattigdomen Mödradödlighet är kanske den tydligaste måttstocken på gapet mellan fattiga och rika länder vad gäller hälsa: över 95 procent av alla fall av mödradödlighet sker i fattiga länder. För varje fall av mödradödlighet är det ytterligare 20 kvinnor som blir allvarligt sjuka eller skadade. Omkring 15 procent ...