Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Mödradödlighet Att vara gravid och föda barn är ingen sjukdom. Ändå dör en kvinna varannan minut till följd av komplikationer i samband med graviditet eller förlossning. Det är ingenting annat än en människorättsskandal att hundratusentals kvinnor dör varje år – trots att nästan all mödradödlighet går att förhindra. Och att ...

Fattigdom - en rättighetsfråga Fattigdom är ett av världens största problem. Över en miljard människor lever i slum och ännu fler saknar tillgång till grundläggande sjukvård. Därför dör också en gravid kvinna varannan minut. För att lösa problemet måste även fattiga människors rättigheter skyddas och respekteras.  Fattigdom handlar inte bara ...

Mödradödlighet och fattigdom

Mödradödlighet fördjupar fattigdomen Mödradödlighet är kanske den tydligaste måttstocken på gapet mellan fattiga och rika länder vad gäller hälsa: över 95 procent av alla fall av mödradödlighet sker i fattiga länder. För varje fall av mödradödlighet är det ytterligare 20 kvinnor som blir allvarligt sjuka eller skadade. Omkring 15 procent ...