Amnesty International består av 3 miljoner människor som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

Historia

De mänskliga rättigheternas historia Under antiken och medeltiden diskuterades människans rättigheter av flera olika filosofer, bl.a. Aristoteles och Thomas av Aquino. Man fokuserade på frågan om förhållandet mellan härskarens lagar och individens eget samvete. Aristoteles ansåg att det vid sidan av de stiftade lagarna fanns en naturlig rätt och att ...

Världsbanken

Dags för Världsbanken att ta mänskliga rättigheter på allvar Världsbanken består av medlemsstater, exempelvis Sverige, som har skyldigheter avseende mänskliga rättigheter enligt folkrätten även när de deltar i internationella institutioner. Världsbanken lyder dessutom under FN-stadgan och är därmed skyldig att se till att de projekt de finansierar inte leder till ...

Konventioner

Konventioner om mänskliga rättigheter Ofta inom Amnesty använder vi ord som tilläggsprotokoll, ratificering, konventioner och kommittéer. Här hoppas vi kunna klargöra lite vad som är vad. Målsättningen när den allmänna förklaringen skrevs var att omvandla den till ett juridiskt bindande dokument, till en konvention. De olika sätten att se på ...

Fattigdom och mänskliga rättigheter Fattigdom handlar inte bara om avsaknad av resurser. Människor som lever i fattigdom beskriver själva hur de förnekas sina rättigheter och diskrimineras, marginaliseras och exkluderas. De flesta människor som lever i fattigdom har få möjligheter att förverkliga sina rättigheter. Amnesty hävdar inte att fattigdom i sig ...

Föreläsningar

Informationsarbete - Att hålla föredrag om Amnesty och mänskliga rättigheter Att hålla ett föredrag om Amnesty och mänskliga rättigheter, oftast i en skolklass (men även på t ex en arbetsplats, en studiecirkel eller i en kyrka) är ett jättebra sätt att nå ut med Amnestys budskap. Möjligheten att förklara, nyansera ...

Mänskliga rättigheter När Amnesty bildades 1961 var organisationens syfte att kämpa för personer som fängslats på grund av sina politiska åsikter eller sin religiösa tro. Undan för undan har Amnestys arbetsområden därefter utvidgats, för att idag innefatta ett arbete för alla de rättigheter som finns i FNs allmänna förklaring om ...

Folkrätt

Folkrätt Den utveckling som vi beskrivit i den historiska delen har fokuserat på de politiska förändringar som skett inom enskilda länder eller områden som påverkats ungefär samtidigt i många länder. Men frågan om människors rättigheter är också i högsta grad internationell. Den del av juridiken som reglerar staters relationer till ...

Humanitär rätt

Humanitär rätt Åsikter och tankar om människors rättigheter har funnits länge men den humanitära rätten, d.v.s. uppfattningen att människor har rättigheter även i krigssituationer, är relativt ny. Går man långt tillbaka i tiden fanns inga praktiska möjligheter för världens makthavare att träffas och stifta internationella överenskommelser om hur krigföring skulle ...

Oljeutvinning i Kanada

Kanada: Rättvisa för Lubicon Cree Storskalig olje- och gasexploatering har nästan utplånat Lubicon-folkets traditionella ekonomi och livsstil. Medan olja och gas värt miljarder dollar har tagits från deras mark har Lubicon-folket drivits in i djupare fattigdom. Här får du chansen att påverka! Nya kartor över resursexploateringen på ursprungsfolket Lubicon Crees ...

10 år efter 11 september

"Det finns ingen snabbkur mot terrorism" Så börjar Widney Brown sin personliga reflektion kring konsekvenserna av attackerna den 11 september 2001. Widney Brown är chef för Amnesty Internationals policy- och folkrättsavdelning och befann sig i New York när de två kapade planen flög in i World Trade Centers tvillingtorn. Inför ...

Den allmänna förklaringen

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Efter andra världskriget blev även de mänskliga rättigheterna en internationell fråga. Nazisternas ofattbara massmord på miljontals judar, romer och andra mäniskor som ansågs mindre värda, väckte avsky. Det stod klart att det inte kunde vara upp till varje regering hur den egna befolkningen ...

A som i Amnesty

A som i Amnesty Utbilda dig i mänskliga rättigheter och lär dig mer om hur du kan engagera dig i Amnesty på kursen A som i Amnesty. Kursen A som i Amnesty är 6 timmar lång och är lämplig för dig som är intresserad av mänskliga rättigheter och vill veta ...

De mänskliga rättigheterna är allmängiltiga, inbördes beroende av varandra och odelbara Den 25 april 1945 samlades delegater från 50 länder för att tillsammans skriva en stadga för en världsorganisation, Förenta Nationerna (FN). Världsorganisationens syfte var inte bara att rädda kommande generationer från krigets gissel, utan FN skulle även utgöra en ...

Inom ramen för kampanjen Min Kropp Mina Rättigheter deltar vi på Siesta Festivalen i Hässleholm!  Du kommer kunna agera för att lagen ska skydda offren - inte våldtäktsmännen i Algeriet, Marocko och Tunisien. Du kan även skicka en hälsning till kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt våld i regionen. Det kommer även finnas möjlighet att tatuera sig med vår engångstatuering till Min Kropp Mina Rättigheter. Är du på plats så besök oss där!  

Inom ramen för kampanjen Min Kropp Mina Rättigheter deltar vi på Siesta Festivalen i Hässleholm!  Du kommer kunna agera för att lagen ska skydda offren - inte våldtäktsmännen i Algeriet, Marocko och Tunisien. Du kan även skicka en hälsning till kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt våld i regionen. Det kommer ...

Välkommen på Modeshow på secondhandaffären Handlingen  Hörby. Grupp 9 bjuder på även på cider med tilltugg och lotterier!  Så kom och titta, handla lite kläder och gör en insats för mänskliga rättigheter på en och samma gång! 

Välkommen på Modeshow på secondhandaffären Handlingen  Hörby. Grupp 9 bjuder på även på cider med tilltugg och lotterier!  Så kom och titta, handla lite kläder och gör en insats för mänskliga rättigheter på en och samma gång! 

Välkomna till Amnesty Lunds rekryteringsmöte! Är du intresserad av mänskliga rättigheter? Vill du vara med och förändra din omvärld? Kom då och träffa oss!

Välkomna till Amnesty Lunds rekryteringsmöte! Är du intresserad av mänskliga rättigheter? Vill du vara med och förändra din omvärld? Kom då och träffa oss!

Vi finns på Folkets Hus och berättar om hur Amnesty fungerar, hur vår Amnesty-grupp jobbar och hur man kan engagera sig på olika nivåer. Parallellt pågår namninsamling mot abortförbud i El Salvador. Varmt välkomna!

Vi finns på Folkets Hus och berättar om hur Amnesty fungerar, hur vår Amnesty-grupp jobbar och hur man kan engagera sig på olika nivåer. Parallellt pågår namninsamling mot abortförbud i El Salvador. Varmt välkomna!