Amnesty International består av 3 miljoner människor som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

Historia

De mänskliga rättigheternas historia Under antiken och medeltiden diskuterades människans rättigheter av flera olika filosofer, bl.a. Aristoteles och Thomas av Aquino. Man fokuserade på frågan om förhållandet mellan härskarens lagar och individens eget samvete. Aristoteles ansåg att det vid sidan av de stiftade lagarna fanns en naturlig rätt och att ...

Konventioner

Konventioner om mänskliga rättigheter Ofta inom Amnesty använder vi ord som tilläggsprotokoll, ratificering, konventioner och kommittéer. Här hoppas vi kunna klargöra lite vad som är vad. Målsättningen när den allmänna förklaringen skrevs var att omvandla den till ett juridiskt bindande dokument, till en konvention. De olika sätten att se på ...

Fattigdom och mänskliga rättigheter Fattigdom handlar inte bara om avsaknad av resurser. Människor som lever i fattigdom beskriver själva hur de förnekas sina rättigheter och diskrimineras, marginaliseras och exkluderas. De flesta människor som lever i fattigdom har få möjligheter att förverkliga sina rättigheter. Amnesty hävdar inte att fattigdom i sig ...

Föreläsningar

Informationsarbete - Att hålla föredrag om Amnesty och mänskliga rättigheter Att hålla ett föredrag om Amnesty och mänskliga rättigheter, oftast i en skolklass (men även på t ex en arbetsplats, en studiecirkel eller i en kyrka) är ett jättebra sätt att nå ut med Amnestys budskap. Möjligheten att förklara, nyansera ...

Mänskliga rättigheter När Amnesty bildades 1961 var organisationens syfte att kämpa för personer som fängslats på grund av sina politiska åsikter eller sin religiösa tro. Undan för undan har Amnestys arbetsområden därefter utvidgats, för att idag innefatta ett arbete för alla de rättigheter som finns i FNs allmänna förklaring om ...

Folkrätt

Folkrätt Den utveckling som vi beskrivit i den historiska delen har fokuserat på de politiska förändringar som skett inom enskilda länder eller områden som påverkats ungefär samtidigt i många länder. Men frågan om människors rättigheter är också i högsta grad internationell. Den del av juridiken som reglerar staters relationer till ...

Humanitär rätt

Humanitär rätt Åsikter och tankar om människors rättigheter har funnits länge men den humanitära rätten, d.v.s. uppfattningen att människor har rättigheter även i krigssituationer, är relativt ny. Går man långt tillbaka i tiden fanns inga praktiska möjligheter för världens makthavare att träffas och stifta internationella överenskommelser om hur krigföring skulle ...

Oljeutvinning i Kanada

Kanada: Rättvisa för Lubicon Cree Storskalig olje- och gasexploatering har nästan utplånat Lubicon-folkets traditionella ekonomi och livsstil. Medan olja och gas värt miljarder dollar har tagits från deras mark har Lubicon-folket drivits in i djupare fattigdom. Här får du chansen att påverka! Nya kartor över resursexploateringen på ursprungsfolket Lubicon Crees ...

10 år efter 11 september

"Det finns ingen snabbkur mot terrorism" Så börjar Widney Brown sin personliga reflektion kring konsekvenserna av attackerna den 11 september 2001. Widney Brown är chef för Amnesty Internationals policy- och folkrättsavdelning och befann sig i New York när de två kapade planen flög in i World Trade Centers tvillingtorn. Inför ...

Den allmänna förklaringen

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Efter andra världskriget blev även de mänskliga rättigheterna en internationell fråga. Nazisternas ofattbara massmord på miljontals judar, romer och andra mäniskor som ansågs mindre värda, väckte avsky. Det stod klart att det inte kunde vara upp till varje regering hur den egna befolkningen ...

De mänskliga rättigheterna är allmängiltiga, inbördes beroende av varandra och odelbara Den 25 april 1945 samlades delegater från 50 länder för att tillsammans skriva en stadga för en världsorganisation, Förenta Nationerna (FN). Världsorganisationens syfte var inte bara att rädda kommande generationer från krigets gissel, utan FN skulle även utgöra en ...

A som i Amnesty

A som i Amnesty Utbilda dig i mänskliga rättigheter och lär dig mer om hur du kan engagera dig i Amnesty på kursen A som i Amnesty. Kursen A som i Amnesty är 6 timmar lång och är lämplig för dig som är intresserad av mänskliga rättigheter och vill veta ...

För mer information och anmälan: http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/utbildning/amnestyakademin/kurser/a-som-i-amnesty/

För mer information och anmälan: http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/utbildning/amnestyakademin/kurser/a-som-i-amnesty/

För mer information och anmälan: http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/utbildning/amnestyakademin/kurser/a-som-i-amnesty/

För mer information och anmälan: http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/utbildning/amnestyakademin/kurser/a-som-i-amnesty/

Den 20 januari kl.18:00 är det årets första MÅNADSTRÄFF på sekretariatet!  Tema: Tvångsvräkningar - Tomas Hultman berättar om sina erfarenheter från ideellt arbete i Sydafrika och Andrea Bodekull (kampanjer/aktioner på Amnesty) berättar hur Amnesty arbetar mot tvångsvräkningar.   Varmt välkommen till ett intressant möte!   Kontakt: Annalena Täge (tageannalena@hotmail.com)

Den 20 januari kl.18:00 är det årets första MÅNADSTRÄFF på sekretariatet!  Tema: Tvångsvräkningar - Tomas Hultman berättar om sina erfarenheter från ideellt arbete i Sydafrika och Andrea Bodekull (kampanjer/aktioner på Amnesty) berättar hur Amnesty arbetar mot tvångsvräkningar.   Varmt välkommen till ett intressant möte!   Kontakt: Annalena Täge (tageannalena@hotmail.com)

Amnestys grupp 338 och 44 anordnar seminarium! Den 27 januari i Hedén-salen i ABF-huset kommer Amnestygrupperna 338 samt 44 arrangera ett seminarium om kvinnors rättigheter och situation i dagens Uzbekistan. En punkt i programmet är de tvångssteriliseringar av kvinnor som pågår i Uzbekistan och som bland annat har uppmärksammats i den nysläppta rapporten "Forced Sterilization of Women in Uzbekistan" av journalisten Natalia Antelava. Programmet är ännu inte spikat men bland de medverkande finns Amnestys avgående generalsekreterare Lise Bergh, Birgit Feychting, läkare och medlem i Amnestys Hälso- och sjukvårdsgrupp samt Torgny Hinnemo, Uzbekistankännare och Kaukasienlistans administratör. Mer information kommer, men boka redan in kvällen 27 januari på ABF-huset!

Amnestys grupp 338 och 44 anordnar seminarium! Den 27 januari i Hedén-salen i ABF-huset kommer Amnestygrupperna 338 samt 44 arrangera ett seminarium om kvinnors rättigheter och situation i dagens Uzbekistan. En punkt i programmet är de tvångssteriliseringar av kvinnor som pågår i Uzbekistan och som bland annat har uppmärksammats i ...

Amnesty International har över tre miljoner medlemmar världen över som arbetar för mänskliga rättigheter. Vi har bland annat bidragit till att samvetsfångar har släppts, att dödsstraffet avskaffats i mer än hälften av världens länder och att krigsförbytare ställts inför rätta. Men mycket återstår att göra. Människor drabbas fortfarande av diskriminering på grund av fattigdom, företag tar sig rätten att förgifta människors miljö och asylsökande nekas rätten till skydd. Vi behöver dig ! Kom och träffa oss, Stockholms distriktetsstyrelse och Amnestygrupper och ta reda på hur du kan engagera dig lokalt för att göra världen lite bättre. Välkommen till Sensus lokaler på Klara Södra Kyrkogata, fika serveras!

Amnesty International har över tre miljoner medlemmar världen över som arbetar för mänskliga rättigheter. Vi har bland annat bidragit till att samvetsfångar har släppts, att dödsstraffet avskaffats i mer än hälften av världens länder och att krigsförbytare ställts inför rätta. Men mycket återstår att göra. Människor drabbas fortfarande av diskriminering ...

Välkommen på rekryteringsmöte! Är du nyfiken på hur Amnesty arbetar och hur du kan engagera dig för mänskliga rättigheter? Kom och få en introduktion till Amnestys arbete, du får träffa lokala Amnestyaktivister och veta mer om hur du kan engagera dig !   För frågor kontakta bliaktivgbg@mail.amnesty.se

Välkommen på rekryteringsmöte! Är du nyfiken på hur Amnesty arbetar och hur du kan engagera dig för mänskliga rättigheter? Kom och få en introduktion till Amnestys arbete, du får träffa lokala Amnestyaktivister och veta mer om hur du kan engagera dig !   För frågor kontakta bliaktivgbg@mail.amnesty.se

Vill du engagera dig? Men vet inte med vad?     Kom på infokväll och ta del av olika vad det finns för olika uppdrag och aktiviteter inom flera olika organisationer och se vad som passar just dig.   Du behövs. Tillsammans blir vi starkare.    Vi bjuder även på kaffe och mingel med andra frivilliga och aktiva från de olika organisationerna!   Kontakt: Hedvig Blomdell,   hedvig.blomdell@gmail.com          

Vill du engagera dig? Men vet inte med vad?     Kom på infokväll och ta del av olika vad det finns för olika uppdrag och aktiviteter inom flera olika organisationer och se vad som passar just dig.   Du behövs. Tillsammans blir vi starkare.    Vi bjuder även på ...

Vill du veta mer om Amnesty och mänskliga rättigheter? Nu har du chansen. Kom och få en kort introduktion till Amnestys arbete och minla med grupper från Lund. Du får på plats reda på hur du kan engagera dig lokalt! Kontakt: Anna Ridderstedt , anna.ridderstedt@gmail.com    

Vill du veta mer om Amnesty och mänskliga rättigheter? Nu har du chansen. Kom och få en kort introduktion till Amnestys arbete och minla med grupper från Lund. Du får på plats reda på hur du kan engagera dig lokalt! Kontakt: Anna Ridderstedt , anna.ridderstedt@gmail.com    

  Kampanjen för sexuella- och reproduktiva rättigheter börjar snart och likaså planeringsarbetet. Kom och delta, vi bjuder på smaskig pizza. Låt oss planera den bästa kampanjen någonsin i Malmö!    Vi behöver dig, dina idéer och din styrka eftersom vi inte kommer kunna äta all pizza själva!    Vi hoppas att se er alla där!    Ps.Undrar ni varför den här kampanjen så viktig? Kolla in den här videon:   http://www.youtube.com/watch?v=X1j7cXBaAw0

  Kampanjen för sexuella- och reproduktiva rättigheter börjar snart och likaså planeringsarbetet. Kom och delta, vi bjuder på smaskig pizza. Låt oss planera den bästa kampanjen någonsin i Malmö!    Vi behöver dig, dina idéer och din styrka eftersom vi inte kommer kunna äta all pizza själva!    Vi hoppas ...

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig i Amnesty Uppsala? Kom till rekryteringsmöte och lär dig mer om Amnesty och mänskliga rättigheter. Du får mingla med Amnestygrupper och har möjlighet att på plats få information om hur du kan engagera dig eller du kanske rentav vill gå med i en grupp direkt? Fika serveras. Välkommen önskar Uppsala distriktet

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig i Amnesty Uppsala? Kom till rekryteringsmöte och lär dig mer om Amnesty och mänskliga rättigheter. Du får mingla med Amnestygrupper och har möjlighet att på plats få information om hur du kan engagera dig eller du kanske rentav vill gå ...

Ärade aktivist, Härmed bjuds Du in till en spännande föreläsning som går av stapeln nästa vecka den 13 feb. Anmäl Dig till mig via mail (anna.ridderstedt@gmail.com ) om Du tänker komma, så är inträdet gratis. Den som vill ansluta sig till det informationsbord som finns på plats innan föreläsningen börjar, kan också höra av sig till mig via mail, jag kommer att sitta där. Plats: Café Athen - Sandgatan 2 i Lund.  "Följande föreläsning som är arrangerat med UPF tillsammans med Amnesty: Som 16-åring blev Francesco Kovacs deporterad 1945 från sin bostad i Ungern till Gulagarkipelagen i Sovjetunionen. Han var placerad i ett avspärrat tvångsarbetsläger i nio år tills han blev 24 år gammal. Genom att berätta sin historia vill Francesco öka kunskapen om det förgångna, värna om de mänskliga rättigheterna, öka förståelsen människor emellan och uppmana till ett fredligare och humanare samhälle. Föreläsningen är 90 minuter och börjar 18:30. UPF och Amnesty-medlemmar: Gratis. AF-medlemmar: 20kr. Icke-medlem: 30kr." Väl mött! Anna Ridderstedt 

Ärade aktivist, Härmed bjuds Du in till en spännande föreläsning som går av stapeln nästa vecka den 13 feb. Anmäl Dig till mig via mail (anna.ridderstedt@gmail.com ) om Du tänker komma, så är inträdet gratis. Den som vill ansluta sig till det informationsbord som finns på plats innan föreläsningen börjar, ...

Utbilda dig i mänskliga rättigheter och lär dig mer om hur du kan engagera dig i Amnesty på Kursen A som i Amnesty. Kursen är gratis för medlemmar. Sista anmälningsdag är den 15 februari. Se här för mer information och anmälan

Utbilda dig i mänskliga rättigheter och lär dig mer om hur du kan engagera dig i Amnesty på Kursen A som i Amnesty. Kursen är gratis för medlemmar. Sista anmälningsdag är den 15 februari. Se här för mer information och anmälan

Utbilda dig i mänskliga rättigheter och lär dig mer om hur du kan engagera dig i Amnesty på Kursen A som i Amnesty. Kursen är gratis för medlemmar. Sista anmälningsdag är den 15 februari. Se här för mer information och anmälan

Utbilda dig i mänskliga rättigheter och lär dig mer om hur du kan engagera dig i Amnesty på Kursen A som i Amnesty. Kursen är gratis för medlemmar. Sista anmälningsdag är den 15 februari. Se här för mer information och anmälan

 Utbilda dig i mänskliga rättigheter och lär dig mer om hur du kan engagera dig i Amnesty på Kursen A som i Amnesty. Kursen är gratis för medlemmar. Sista anmälningsdag är den 20 februari (senast kl 13.00). Se här för mer information och anmälan

 Utbilda dig i mänskliga rättigheter och lär dig mer om hur du kan engagera dig i Amnesty på Kursen A som i Amnesty. Kursen är gratis för medlemmar. Sista anmälningsdag är den 20 februari (senast kl 13.00). Se här för mer information och anmälan

Inför den 8 mars har kampanjgruppen möte på måndag den 3 mars kl18:00. Vi kommer uppdatera med information samt planera vidare flashmoben. För er som är intresserade att vara med på flashmoben är det extra viktigt att ni kommer på mötet. Välkomna      

Inför den 8 mars har kampanjgruppen möte på måndag den 3 mars kl18:00. Vi kommer uppdatera med information samt planera vidare flashmoben. För er som är intresserade att vara med på flashmoben är det extra viktigt att ni kommer på mötet. Välkomna      

Har det skett en förändring i synen på tortyr? Hur används tortyr idag?   Efter terrorattackerna den 11 september 2001 inleddes "kriget mot terrorn" och den internationella brottsbekämpningen förändrades. Seminariets deltagare diskuterar begreppet tortyr, hur tortyr används och vilka effekter tortyr ger utifrån olika perspektiv.  Seminariet tar även upp frågan om tortyr i Sverige. Seminariedeltagare: Mattias Gardell, professor i religionshistoria Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet Madeleine Seidlitz, jurist Amnesty Sverige Niklas Möller, leg. psykolog Röda Korset Moderator: Ulf B Andersson, redaktör Amnesty Press

Har det skett en förändring i synen på tortyr? Hur används tortyr idag?   Efter terrorattackerna den 11 september 2001 inleddes "kriget mot terrorn" och den internationella brottsbekämpningen förändrades. Seminariets deltagare diskuterar begreppet tortyr, hur tortyr används och vilka effekter tortyr ger utifrån olika perspektiv.  Seminariet tar även upp frågan ...

Grupp 260 kommer att samla in namnunderkskrifter för Ställ Världens Ledare till Svars! Välkomna hit!kvinno

Grupp 260 kommer att samla in namnunderkskrifter för Ställ Världens Ledare till Svars! Välkomna hit!kvinno

Grupp 198 från Lindesberg kommer att ha affischutställning och information, insamling av underskrifter, etc. på Lindesbergs Stadsbibliotek i samband med 8 mars och kampanjen Ställ världens ledare till svars. Välkomna hit!

Grupp 198 från Lindesberg kommer att ha affischutställning och information, insamling av underskrifter, etc. på Lindesbergs Stadsbibliotek i samband med 8 mars och kampanjen Ställ världens ledare till svars. Välkomna hit!

Grupp 59 från Örebro kommer den 8 mars att informera om kampanjen och samla in namnunderskrifter för kampanjen - Ställ världens ledare till svars. Välkomna hit!

Grupp 59 från Örebro kommer den 8 mars att informera om kampanjen och samla in namnunderskrifter för kampanjen - Ställ världens ledare till svars. Välkomna hit!

Grupp 31 från Karlstad kommer att ha en utställning och ett bord med amnestymaterial, på bibliotekshuset den 8 mars i samarbete med "Festival för systerskap". Välkomna hit!

Grupp 31 från Karlstad kommer att ha en utställning och ett bord med amnestymaterial, på bibliotekshuset den 8 mars i samarbete med "Festival för systerskap". Välkomna hit!

Gruppen kommer att vara på stán den 8 mars, sprida information, dela ut material, prata med folk och samla namnunderkskrifter. Gruppen kommer att stå i korsningen Kaggensgatan-Storgatan. Välkomna hit!

Gruppen kommer att vara på stán den 8 mars, sprida information, dela ut material, prata med folk och samla namnunderkskrifter. Gruppen kommer att stå i korsningen Kaggensgatan-Storgatan. Välkomna hit!

Grupp 206 kommer troligtvis att ha en utställning i ett cafe i anslutning till stadsbiblioteket. Vi kommer också att vara i stadens centrum med kampanjmaterial den 8 mars. Välkomna hit!

Grupp 206 kommer troligtvis att ha en utställning i ett cafe i anslutning till stadsbiblioteket. Vi kommer också att vara i stadens centrum med kampanjmaterial den 8 mars. Välkomna hit!

Grupp 251 från Härnösand kommer den 8 mars på Sambiblioteket att ha en utställning och samla in namnunderksrifter till kampanjen Ställ världens ledare till svars. Välkomna hit!

Grupp 251 från Härnösand kommer den 8 mars på Sambiblioteket att ha en utställning och samla in namnunderksrifter till kampanjen Ställ världens ledare till svars. Välkomna hit!

Den 8 mars kommer grupp 264 från Gotland att ha bösskramling samt namninsamling för ICPD+20 - ställ världens ledare till svars! Välkomna hit om ni vill veta mer!

Den 8 mars kommer grupp 264 från Gotland att ha bösskramling samt namninsamling för ICPD+20 - ställ världens ledare till svars! Välkomna hit om ni vill veta mer!

Den 8 mars kommer det att annordnas en flashmob av grupp U72 i samverkan med andra ungdomsgrupper och andra aktivister! Flashmoben kommer att bestå av ett iscensätt ett tvångsäktenskap, med brudpar, där bruden kommer vara bunden/ i bojor och ha silvertejp runt munnen. Det kommer vara förtydligat att hon inte vill ingå äktenskap, samt ha plakat som liknar inbjudningskort till det iscensatta bröllopet. Det kommer i samband med denna flashmoben att finnas info-bord, bjudas på fika/snacks, samt insamling av namnunderskrifter. Vill ni delta på flashmoben, hjälpa till med att samla namnunderskrifter eller liknande gå med i Facebookeventet! - https://www.facebook.com/events/620456231342747/declines/?notif_t=plan_mall_activity&utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified&anp_mid=9968303&anp_rid=131591024 Välkomna hit!!!

Den 8 mars kommer det att annordnas en flashmob av grupp U72 i samverkan med andra ungdomsgrupper och andra aktivister! Flashmoben kommer att bestå av ett iscensätt ett tvångsäktenskap, med brudpar, där bruden kommer vara bunden/ i bojor och ha silvertejp runt munnen. Det kommer vara förtydligat att hon inte ...

8 mars kommer grupp 60 från Ludvika att informera samt samla in namnunderskrifter för kampanjen - Ställ världens ledare till svars, på Engelbrektsgallerian i Ludvika! Välkomna hit!

8 mars kommer grupp 60 från Ludvika att informera samt samla in namnunderskrifter för kampanjen - Ställ världens ledare till svars, på Engelbrektsgallerian i Ludvika! Välkomna hit!

Välkommen! Lunds kvinnorättsgrupp kommer att samla underskrifter för att stärka sexuella och reproduktiva rättigheter och bjuda på fika på Stortorget i Lund den 8 mars mellan 11-15.

Välkommen! Lunds kvinnorättsgrupp kommer att samla underskrifter för att stärka sexuella och reproduktiva rättigheter och bjuda på fika på Stortorget i Lund den 8 mars mellan 11-15.

Besök gärna ungdomsgruppen U55 Helsingborg infobord på Väla köpentrum mellan  kl. 12:00 - 18.00 och stöd Amnestys kampanj " Ställ världens ledare till svars"

Besök gärna ungdomsgruppen U55 Helsingborg infobord på Väla köpentrum mellan  kl. 12:00 - 18.00 och stöd Amnestys kampanj " Ställ världens ledare till svars"

Den 8 mars kl 12:00 till 16:00 kommer grupp 166 från Varberg att befinna sig på Komedianten, på biblioteket för att samla in namnunderskrifter till vädjandet ICPD+20. De kommer även att informera om vad detta innebär! Välkomna hit!

Den 8 mars kl 12:00 till 16:00 kommer grupp 166 från Varberg att befinna sig på Komedianten, på biblioteket för att samla in namnunderskrifter till vädjandet ICPD+20. De kommer även att informera om vad detta innebär! Välkomna hit!

8 mars firande-Internationella kvinnodagen Välkommen att uppmärksamma kvinnors och flickors rättigheter på Fryshuset. 8 marsfirandet består av ett dagsprogram och ett kvällsprogram. Firandet arrangeras av UN Women Sverige och åttondemarsnätverket där Amnestys kvinnorättsgrupp och grupp 130 ingår. Klockan 14.30-15.15 arrangerar grupperna ett seminiarium och bildprogram: "Grupp 8 och 70-talets svenska kvinnorörelse", Birgitta Bolinder, en av grupp 8.s grundare berättar. Missa inte heller Stockholms Amnestykör som kommer finnas där för att sjunga klockan 13.15 och 14.15. De ackompanjeras av gitarristen Carl Nygren.  För mer information om programmet: http://www.8mars.se/  

8 mars firande-Internationella kvinnodagen Välkommen att uppmärksamma kvinnors och flickors rättigheter på Fryshuset. 8 marsfirandet består av ett dagsprogram och ett kvällsprogram. Firandet arrangeras av UN Women Sverige och åttondemarsnätverket där Amnestys kvinnorättsgrupp och grupp 130 ingår. Klockan 14.30-15.15 arrangerar grupperna ett seminiarium och bildprogram: "Grupp 8 och 70-talets svenska ...

Grupp 146 från Sölvesborg kommer att ha ett kulturevenmang den 8 mars med diktläsning och sång av folkmusikgruppen Malenka, information om Kvinnojouren, Amnesty och litteraturtips av bibliotekarie. Välkomna hit!

Grupp 146 från Sölvesborg kommer att ha ett kulturevenmang den 8 mars med diktläsning och sång av folkmusikgruppen Malenka, information om Kvinnojouren, Amnesty och litteraturtips av bibliotekarie. Välkomna hit!

Kvinnofesten på Kirsebergs fritids- och kulturhus Tema: Hennes röst Kvinnofesten öppnar Kl. 14:00 Kl.14: 15 - 14:45 Kvinnokören " Röster utan gränser" under ledning av Bodil Bendixon. Därefter följer sång, barndans, utdelning av Elsa- priset, barnteater, filmvisning, konst, tal och magdans i en härlig bladning eftermiddagen lång! Mat , kaffe, kakor finns till försäljning.  Vi avslutar runt kl. 18:00  Konferencierer: Gitte Pålsson och Juli Hammargren  Alla är välkommna, tillsammans firar  vi kvinnodagen! 8 Mars kl. 14-18 Kirsebergs fritids- och kulturhus, Kronetorpsgatan 1  Till Kvinnofesten tar du dig med buss 4, riktning Segevång/ Stora Bernstorp, hållplats Kirsebergskyrkan. Frågor? Ring 040-660 85 24 eller 040-660 85 25 Program hittar du från den 1 Mars på http://www.malmo.se/download/18.7acdbda51446ef6eb0eeba/1393590979533/Kvinnofest+2014+detaljprogram.pdf

Kvinnofesten på Kirsebergs fritids- och kulturhus Tema: Hennes röst Kvinnofesten öppnar Kl. 14:00 Kl.14: 15 - 14:45 Kvinnokören " Röster utan gränser" under ledning av Bodil Bendixon. Därefter följer sång, barndans, utdelning av Elsa- priset, barnteater, filmvisning, konst, tal och magdans i en härlig bladning eftermiddagen lång! Mat , kaffe, ...

Grupp 200 från Lidköping kommer i samband med "Afternoon tea med kulturellt tilltugg" att ha en Affishutställning och samla in namnunderskrifter för kampanjen - Ställ världens ledare till svars! Det kommer att bjudas på musik, konst och litteratur. Mycket välkomna hit!

Grupp 200 från Lidköping kommer i samband med "Afternoon tea med kulturellt tilltugg" att ha en Affishutställning och samla in namnunderskrifter för kampanjen - Ställ världens ledare till svars! Det kommer att bjudas på musik, konst och litteratur. Mycket välkomna hit!

Välkomna till Jämshögs folkhögskola! Vi kommer att ha ett infobord för att informera samt samla in underskrifter till kampanjen " Ställ världens ledare till svars" som berör temat sexuella och reproduktiva rättigheter.     

Välkomna till Jämshögs folkhögskola! Vi kommer att ha ett infobord för att informera samt samla in underskrifter till kampanjen " Ställ världens ledare till svars" som berör temat sexuella och reproduktiva rättigheter.     

Kvällen/natten den 8 mars har grupp 111 från Uppsala annordnat en Kvinnorättsklubb på GH-studentnation. Festen börjar 21:00 och beräknas hålla på till 01:00. Varmt välkomna hit!

Kvällen/natten den 8 mars har grupp 111 från Uppsala annordnat en Kvinnorättsklubb på GH-studentnation. Festen börjar 21:00 och beräknas hålla på till 01:00. Varmt välkomna hit!

Vill du lära dig mer om Amnesty och mänskliga rättigheter? Då är du välkommen att gå A som i Amnesty och få grundläggande kunskaper i Amnestys arbete och mänskliga rättigheter. För mer information och anmälan Sista anmälningsdag den 10 mars

Vill du lära dig mer om Amnesty och mänskliga rättigheter? Då är du välkommen att gå A som i Amnesty och få grundläggande kunskaper i Amnestys arbete och mänskliga rättigheter. För mer information och anmälan Sista anmälningsdag den 10 mars

Vill du lära dig mer om Amnesty och mänskliga rättigheter? Då är du välkommen att gå A som i Amnesty och få grundläggande kunskaper i Amnestys arbete och mänskliga rättigheter. För mer information och anmälan Sista anmälningsdag den 24 mars   Arrangör: grupp 24

Vill du lära dig mer om Amnesty och mänskliga rättigheter? Då är du välkommen att gå A som i Amnesty och få grundläggande kunskaper i Amnestys arbete och mänskliga rättigheter. För mer information och anmälan Sista anmälningsdag den 24 mars   Arrangör: grupp 24

Kursen A som i Amnesty är 6 timmar lång och är lämplig för dig som är intresserad av mänskliga rättigheter och vill veta mer om Amnestys arbete, och hur du själv aktivt kan arbeta med frågorna.  Kursinnehåll: - Introduktion till mänskliga rättigheter (FN:s allmänna förklaring) - Amnestys arbete i 50 år - hur det började 1961 fram till idag med 3 miljoner medlemmar - Hur har arbetet förändrats? - Vad kan du göra?  I kursen blandas föreläsningar med interaktiva övningar och diskussioner. Kursen är gratis för medlemmar, vid avanmälan efter sista anmälningsdagen debiteras en avgift på 300 kronor. Anmäl dig här

Kursen A som i Amnesty är 6 timmar lång och är lämplig för dig som är intresserad av mänskliga rättigheter och vill veta mer om Amnestys arbete, och hur du själv aktivt kan arbeta med frågorna.  Kursinnehåll: - Introduktion till mänskliga rättigheter (FN:s allmänna förklaring) - Amnestys arbete i 50 ...

Jag kommer prata och informera om kampanjarbetet kring S.O.S Europa och tillsammans diskutera hur vi bäst arbetar med kampanjen. Och så bjuds det på pizza och annat snask! Kampanjen S.O.S. Europa syftar till att stoppa pushbacks genom att uppmärksamma frågan hos den röstberättigade allmänheten och få svenska kandidater till EU-parlamentet att aktivt arbeta för att skydda asylsökande och migranters mänskliga rättigheter. Kampanjen drar igång den 1 maj och pågår fram till EU-parlamentsvalet 25 maj. Så jag hoppas verkligen att så många som möjligt kommer delta så vi får lära känna och tillsammans diskutera hur vi bäst arbetar med kampanjen . Jag vill även understryka att anmälan är bindande. Vi ses! Vänligen Fartun Andersson Ungdomssamordnare Hi and WELCOME to this semesters second regional youth conference! We will discuss and give background information on how we, in the best way possible, will work with this years campaign S.O.S Europa ...and of course there will be pizza and fika! Yours sincerely Fartun Andersson Youth coordinator

Jag kommer prata och informera om kampanjarbetet kring S.O.S Europa och tillsammans diskutera hur vi bäst arbetar med kampanjen. Och så bjuds det på pizza och annat snask! Kampanjen S.O.S. Europa syftar till att stoppa pushbacks genom att uppmärksamma frågan hos den röstberättigade allmänheten och få svenska kandidater till EU-parlamentet ...

Tvångsäktenskap och barnäktenskap är problem inte bara i utomeuropeiska länder, men också i Sverige. Regeringen gjorde i 2012 en utredning som uppskattade att minst 250-300 personer i Sverige upplevde en akut eller ganska akut risk att bli gifta mot sin vilja. Flying Broom är en turkisk organisation som i flera år har jobbat mot barnbrudar i Turkiet. Deras erfarenheter omfattar aktivistarbete, utbildning, information och media och nu senast utbildning av institutioner som polis, skola och militärer. Globalt är tvångsäktenskap och barnäktenskap ett problem som Amnesty International tar upp i sin kampanj Ställ världens ledare till svars. Hur ser det ut nu? I Sverige, Turkiet och i världen? Vad kan göras? Föreläsare: Selen Doğan & Özlem Kinal, Flying Broom; Katarina Bergehed, Amnesty International, m.fl. Ett samarrangemang mellan: IFEMA – International Female Film Festival Malmö, Den Globala skolan, Amnesty International, Malmö Högskola. MÅLGRUPP: Lärare, Studenter, Allmänheten. Seminariet är på engelska / The seminar is in English. 

Tvångsäktenskap och barnäktenskap är problem inte bara i utomeuropeiska länder, men också i Sverige. Regeringen gjorde i 2012 en utredning som uppskattade att minst 250-300 personer i Sverige upplevde en akut eller ganska akut risk att bli gifta mot sin vilja. Flying Broom är en turkisk organisation som i flera ...

  Amnesty kommer att delta på tjejmässan arrangeras för tolfte året i rad, av och för tjejer i Landskrona.   Under de senaste tolv åren har Tjejmässan i Landskrona vuxit och engagerat ett hundratal tjejer som har varit med och utformat mässan. Vidare har mässan engagerat massvis med företag, organisationer och föreningar som finns i staden, men också andra Skånska städer. I möten och vid mässborden har tjejer, företagare, volontärer, frivilliga- och föreningsledare träffats och hittat nya intressen, skapa kontakter och inspirerat varandra.    

  Amnesty kommer att delta på tjejmässan arrangeras för tolfte året i rad, av och för tjejer i Landskrona.   Under de senaste tolv åren har Tjejmässan i Landskrona vuxit och engagerat ett hundratal tjejer som har varit med och utformat mässan. Vidare har mässan engagerat massvis med företag, organisationer ...

Den 17 april beger sig kampanjgruppens aktivister ut på stan i Malmö för att samla in namnunderskrifter för S.O.S Europa. Samling sker kl 11:00 på Malmö kontoret, Kamrergatan  21, för ytterligare information och en genomgång av aktiviteten. Välkomna att delta.

Den 17 april beger sig kampanjgruppens aktivister ut på stan i Malmö för att samla in namnunderskrifter för S.O.S Europa. Samling sker kl 11:00 på Malmö kontoret, Kamrergatan  21, för ytterligare information och en genomgång av aktiviteten. Välkomna att delta.

Ta chansen att utbilda dig i mänskliga rättigheter och Amnesty!   Kursen A som i Amnesty är 6 timmar lång och är lämplig för dig som är intresserad av mänskliga rättigheter och vill veta mer om Amnestys arbete, och hur du själv aktivt kan arbeta med frågorna. Sista anmälningsdag måndagen den 21 mars. För mer information om kursens innehåll och anmälan   

Ta chansen att utbilda dig i mänskliga rättigheter och Amnesty!   Kursen A som i Amnesty är 6 timmar lång och är lämplig för dig som är intresserad av mänskliga rättigheter och vill veta mer om Amnestys arbete, och hur du själv aktivt kan arbeta med frågorna. Sista anmälningsdag måndagen ...

SYSTER! SYSTER! är en endagsfilmfestival, arrangerad av Amnesty Grupp 44, på biograf Reflexen i Kärrtorp söndagen den 18 maj.    Med denna filmfestival vill vi lyfta fram Amnestys kampanj för Sexuella och Reproduktiva Rättigheter. Vi kan inte acceptera att kvinnor inte får bestämma över sina egna kroppar – om och när vi vill ha barn, vem vi vill leva vårt liv med och rätten till preventivmedel. Vi kan inte heller godta att flickor nekas rätten till utbildning och därmed möjligheten till utveckling och självständighet. Vi vill också uppmärksamma det våld som utövas mot och förtrycker kvinnor världen över varje dag, varje sekund i alla samhällsskikt och inom alla kulturer. Ett våld och förtryck som vi alla är skyldiga att stå upp emot – kvinnor och män – för ett demokratiskt, jämlikt och rättvist samhälle, där alla människor har samma värde, rättigheter och möjligheter.   Grupp 44 är en temagrupp med fokus på kvinnors rättigheter.   Filmprogram kommer inom kort!

SYSTER! SYSTER! är en endagsfilmfestival, arrangerad av Amnesty Grupp 44, på biograf Reflexen i Kärrtorp söndagen den 18 maj.    Med denna filmfestival vill vi lyfta fram Amnestys kampanj för Sexuella och Reproduktiva Rättigheter. Vi kan inte acceptera att kvinnor inte får bestämma över sina egna kroppar – om och ...