Amnesty International består av 3 miljoner människor som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

Åtagandets utveckling

Utvecklingen av Amnestys åtagande Amnesty International började 1961 som en organisation som jobbade för att få samvetsfångar världen över fria. Idag ser Amnestys åtagande helt annorlunda ut och många förändringar var väldigt kontroversiella. Hur skedde detta och vilka steg var Amnesty tvungna att gå på vägen? Bakgrunden till Amnestys åtagande ...

Kvinnlig könsstympning är tortyr Varje dag blir tusentals flickor stympade. Liksom tortyr innebär kvinnlig könsstympning avsiktligt vållande av svår smärta och lidande. Dess följder kan vara livshotande. De flesta som överlever måste stå ut med fysiska och mentala ärr under resten av livet. Regeringar i de länder där kvinnlig könsstympning ...

Kvinnorättsgruppen

Kvinnorättsgruppen Varje dag, världen över, kränks kvinnors mänskliga rättigheter. När det gäller till exempel våld i hemmet, är det sällan som gärningsmannen ställs till svars. Många gånger råder total straffrihet. Kvinnors mänskliga rättigheter anses ofta som mindre viktiga. Men ett brott är ett brott oavsett vem som är förövaren och ...

Vad är sexuella och reproduktiva rättigheter? Sexuella och reproduktiva rättigheter (SRR) är helt centrala för att kvinnor och flickor ska kunna fatta egna beslut om sin kropp, sexualitet och reproduktion: vilken typ av relation de vill ha, om, när och i så fall med vem de vill bilda familj och ...

Stoppa våld mot kvinnor Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är i allra högsta grad en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Ändå utsätts minst en tredjedel av världens alla kvinnor för allvarligt våld under sin levnad. De flesta övergreppen sker i hemmet och förövaren är en ...

De mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och ...

Trafficking är en av de grövsta formerna av våld mot kvinnor Människohandel eller trafficking är en av de mest utbredda och grövsta formerna av våld mot kvinnor enligt Amnesty International. Trafficking är inte enbart ett brott mot mänskliga rättigheter generellt, utan inbegriper kränkningar såsom tortyr, misshandel, frihetsberövande, kränkningar av rätten ...

Flickor och kvinnor mördas i hederns namn Varje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det om upp till 5000 kvinnor årligen, som mördas av sina närstående för att återupprätta familjens heder.  Frågan om hedersmord är mycket ...

Aktiviteter om våld mot kvinnor

Aktiviteter om våld mot kvinnor Under kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor som pågick 2004-2010 tog Amnesty fram mycket bra material och många grupper genomförde aktioner med tydligt och slagkraftigt budskap. En del aktioner är lättare att genomföra medan andra kräver mycket förberedelse. Information om Amnestys arbete mot våld mot kvinnor ...

Orsaker

Den främsta orsaken är diskriminering En majoritet av världens fattiga är kvinnor. Könsdiskriminering går inte sällan hand i hand med andra former av diskriminering. Etniska och religiösa minoriteter, ursprungsfolk, migranter är ofta utsatta för diskriminering som i praktiken urholkar deras mänskliga rättigheter. Kvinnor från dessa grupper utsätts för dubbel diskriminering. ...

Kvinnors rättigheter  = mänskliga rättigheter Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I och utanför hemmet, i krig och fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller ...

Amnesty håller seminarium om aborträtten i Europa på Nordiskt Forum.    Malta is one of four countries in the world with a total ban on abortions. Women and girls can under no circumstances get an abortion and are criminalized if they try. In Ireland, girls and women who have become pregnant as a result of rape and incest,are still denied access to legal and safe abortion. In Spain restrictions to the abortion laws that were introduced in 2010 are now being proposed. The right to abortion is under attack in Europe - but by whom? What are the consequences?   Millions of girls and women are denied the right to decide over their own body. Women's sexuality is controlled by their family, community, religious institutions and by law. Action is needed now!    The seminar is held in English.        . 

Amnesty håller seminarium om aborträtten i Europa på Nordiskt Forum.    Malta is one of four countries in the world with a total ban on abortions. Women and girls can under no circumstances get an abortion and are criminalized if they try. In Ireland, girls and women who have become ...