Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Asylprocessen i Sverige Svensk lagstiftning har sin grund i internationella konventioner som fastslår rätten att söka asyl och tillgång till en rättssäker asylprocess. I Sverige hanteras alla asylansökningar av Migrationsverket. För det fall Migrationsverket avslår en ansökan har man möjlighet att överklaga det beslutet till en migrationsdomstol som finns i ...

"Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse" -Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna   Varje dag fattar människor över hela världen det svåra beslutet att lämna sina hem. Kanske tvingas de fly på grund av krig eller förföljelse, kanske på ...

Mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa ...

Tortyrens konsekvenser

Tortyrens konsekvenser Våldsamma fysiska och psykiska övergrepp ger omedelbara men även långsiktiga verkningar. Både fysiska och psykiska symtom är bara en verkan tortyren. Utöver detta är det ofta svårt att återgå till sitt gamla liv. Till de fysiska följderna hör de direkta skador som uppkommer efter misshandel, exempelvis sår, blödningar, ...

Vad gör Amnesty? Amnesty International arbetar för flyktingars och migranters rättigheter genom insamling av information, riktade utredningsinsatser, kampanjer och påverkansarbete. Vi arbetar också med individer som riskerar att tvångsvis återsändas till ett land där de riskerar grava kränkningar av sina mänskliga rättigheter genom interventioner och riskbedömningar. Vårt arbete grundar sig ...

Flykting och migration

Att arbeta med flyktingar och migranter Är du intresserad av flykting- och migrationsfrågor? Vill du engagera dig i flyktingar och migranters situation? - Då är du välkommen att gå en grundkurs i asylrätt och Amnestys åtagande inom flykting- och migration. Du hittar aktuella tider i kalendariet. Kursen är gratis för ...

Serbien - flyktingar och migranter lever under omänskliga förhållanden

Över tusen flyktingar och migranter lever under omänskliga levnadsvillkor då serbiska myndigheterna underlåter att ge drägligt boende, mat och sjukvård till dem.  Uppskattningsvis 1200 flyktingar och migranter tvingas sova i övergivna lagerlokaler i centrala Belgrad. Amnesty International som besökte platsen nu i januari anser att villkoren för dem är omänskliga ...

UA 16/16 GREECE - GREEK AUTHORITIES RESTRICTING SHELTER ACCESS

  The Greek authorities are arbitrarily restricting access to a large transit camp at the Greek border with “the former Yugoslav Republic of Macedonia”. The camp would provide facilities that are appropriate for cold weather. This barring of access is putting the well-being of thousands of refugees, asylum-seekers and migrants ...

UA 202/15 HUNGARY - HUNGARY VIOLATES HUMAN RIGHTS OF REFUGEES

  HUNGARY   Hungary is violating the human rights of refugees by blocking their access to a meaningful asylum procedure on its territory. Amendments of the law criminalizing the “illegal” entry of refugees and migrants and intended to shift Hungary’s responsibility towards those in need of international protection must be ...

Amnestys folkrättsjurist Madeleine Seidlitz gästar Göteborgskontoret för att tala om mänskliga rättigheter, den internationella flyktingrätten och vad som händer i Sverige och EU just nu.  Frågor som kommer att diskuterad är; Vad händer om den tillfälliga lagen går igenom i Sverige? Hur bemöts flyktingar i Turkiet? Bryter avtalet mellan EU och Turkiet mot flyktingrätten och EU:s förpliktelser? Kom och lär dig mer om asylrätten och Amnestys arbete för människor på flykt.   Tid: Onsdag 20 april kl 18:00  Plats: Frilagret , Heurlins plats 1    Mycket varmt välkomna!  

Amnestys folkrättsjurist Madeleine Seidlitz gästar Göteborgskontoret för att tala om mänskliga rättigheter, den internationella flyktingrätten och vad som händer i Sverige och EU just nu.  Frågor som kommer att diskuterad är; Vad händer om den tillfälliga lagen går igenom i Sverige? Hur bemöts flyktingar i Turkiet? Bryter avtalet mellan EU ...

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor. Obs! pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Euroapdomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Asylprövningen och vad som händer när en person söker asyl i Sverige gås igenom steg för steg. Vi går även igenom hur det går till att inge ett enskilt klagomål till internationell fora samt Amnestys arbete med flyktingar och migranter, internationellt och i den svenska sektionen.   Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting-och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och kaffe/te samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle.   Anmälan till karin.laine@amnesty.se senast den 15 maj. Antalet platser är begränsat.

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor. Obs! pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Euroapdomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. ...

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor. Obs! pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Euroapdomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Asylprövningen och vad som händer när en person söker asyl i Sverige gås igenom steg för steg. Vi går även igenom hur det går till att inge ett enskilt klagomål till internationell fora samt Amnestys arbete med flyktingar och migranter, internationellt och i den svenska sektionen.   Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting-och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och kaffe/te samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle.   Anmälan till karin.laine@amnesty.se senast den 15 maj. Antalet platser är begränsat.

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor. Obs! pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Euroapdomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. ...

Under Almedalsveckan arrangerar Amnesty flera seminarier med fokus på mänskliga rättigheter. Hur ska telekombolagen agera i diktaturer där avlyssning används för att tysta oppositionella? Hur kan omvärlden förhindra fängelsestraff för samkönat sex i Tunisien? Vad händer med asylrätten i Europa när EU i ökande takt struntar i sina förpliktelser? Hur kommer det sig att vi hör mycket mer om vissa konflikter och hur är det med genusperspektivet? När blir rätten till bostad, hälsa och utbildning utkrävbar i Sverige? Välkommen till en dag med mänskliga rättigheter i centrum. Se hela programmet på amnesty.se/almedalen  

Under Almedalsveckan arrangerar Amnesty flera seminarier med fokus på mänskliga rättigheter. Hur ska telekombolagen agera i diktaturer där avlyssning används för att tysta oppositionella? Hur kan omvärlden förhindra fängelsestraff för samkönat sex i Tunisien? Vad händer med asylrätten i Europa när EU i ökande takt struntar i sina förpliktelser? Hur ...

OBS! Utbildningen den 17-18 september 2016 har dessvärre behövt ställas in pga. för få anmälningar Nästa grundutbildning hålls 10-11 december i Malmö respektive 28-29 januari i Stockholm   Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting- och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Asylprövningen och vad som händer när en person söker asyl i Sverige gås igenom steg för steg. Vi går även igenom hur det går till att inge ett enskilt klagomål till internationell fora samt Amnestys arbete med flyktingar och migranter, internationellt och i den svenska sektionen.    Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle.    Utbildningen hålls i Göteborg. Närmare uppgifter om plats kommer inom kort. (Samma utbildning hålls även 10-11 december 2016 i Malmö och 28-29 januari 2017 i Stockholm.)   Anmälan sker till tilda.norsten@amnesty.se eller ida.lundborg@amnesty.se. Vid anmälan bör du även ange eventuella allergier eller specialkost. Till Tilda och Ida kan du också höra av dig med frågor om utbildningen.   Välkommen!

OBS! Utbildningen den 17-18 september 2016 har dessvärre behövt ställas in pga. för få anmälningar Nästa grundutbildning hålls 10-11 december i Malmö respektive 28-29 januari i Stockholm   Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting- och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   ...

Amnestys seminarium på Internationella torget på Bokmässan Europarådet och EU – är asylrätten på väg att försvinna? Människor flyr för sina liv och Europa väljer att stänga sina gränser och införa gränskontroller. Hur går det ihop? Medverkande: Representanter från forskningsvärlden, media, myndigheter och  politiker Moderator: Madelaine Seidlitz, rådgivare flykting, migration och  folkrätt, Amnesty  

Amnestys seminarium på Internationella torget på Bokmässan Europarådet och EU – är asylrätten på väg att försvinna? Människor flyr för sina liv och Europa väljer att stänga sina gränser och införa gränskontroller. Hur går det ihop? Medverkande: Representanter från forskningsvärlden, media, myndigheter och  politiker Moderator: Madelaine Seidlitz, rådgivare flykting, migration och  folkrätt, ...

  Vi vill belysa situationen för HBTQI+ personer som är på flykt. Var med på vår aktion på torsdag.   Aktionen består av två delar: Del 1: Seminarium med paneldiskussion kring HBTQI+ personer som är på flykts situation ur en europeisk kontext.  För mer info gällande deltagare i diskussionen kontakta gruppen på mail eller i facebook-eventet. Seminariet ska hållas på kulturhusets, platsen är scenplattan och pågår i en timme, från 17.30-18.30. Språk: Svenska   Del 2: Ljusmanifestation på Sergels Torg. Du kan köpa ett ljus för ett minimibelopp av 20 kronor upp till vad du vill donera. Ljuset tänds sedan och placeras i en synlig formation på plattan. Det kommer hållas brandtal, Feministas Acidas och Amnestykören kommer sprida ljuvliga toner över manifestationen. Pengarna som doneras kommer användas till Amnestys HBTQI-grupps pågående arbete för HBTQI+ personer och deras situation runt om i världen. Längd: 18.30-19.45. Språk: Svenska, Engelska, Persiska, Tyska   Det är möjligt att delta i en av delarna, bara komma förbi en liten stund eller hänga med oss hela kvällen. Vi är glada för alla stöttande hjärtan som kommer och visar solidaritet med HBTQI-personer som flyr för sina liv.    Vi gör det här tillsammans!    Använd #Shed_Light_LGBTQI_Refugees för att delta i diskussionen, meddela dig av dina tankar, bilder eller gåvor för denna aktion.    Du kan kontakta oss genom hbtqistockholm@mail.amnesty.se https://www.facebook.com/amnestyhbtqistockholm/ eller tweeta @AmnstySthlmHBTQ     Kärlek Amnesty Stockholms HBTQI grupp!      ---------------------------------------------------------------------------------   We want to shed (candle) light to the situation of LGBTQI refugees. Join us for this action that consists of two parts:   Part 1: Seminar with a panel discussion regarding LGBTQI refugee's situation from a european perspective. More details about the panelists will follow. The seminar will happen at Kulturhusets "scenplattan" and has a duration of one hour, from 17.30-18.30. Language: Swedish   Part 2: Candle manifestation at Sergels Torg. You can purchase a candle for a minimum amount or 20kr and up for whatever amount you would like to donate. The candle will be lit and put in a well visible formation on the floor in the main square. The manifestation will be accompanied by speeches, the drumming of Feministas Acidas as well as the voices of the Amnesty Choir. The money we receive will be used to support our ongoing work for LGBTQI people. Duration: 18.30-19.45 Language: Swedish, English, German, Persian   It is possible to attend only one part of the event, pass by a short time or hang out with us for the whole time. We are happy about every supporting heart passing by!    Let's do this together!   Use #Shed_Light_LGBTQI_Refugees to join the discussion, share your thoughts, photos, contributions to this cause.   You can contact us through email: hbtqistockholm@mail.amnesty.se https://www.facebook.com/amnestyhbtqistockholm/  You may as well tweet us @AmnstySthlmHBTQ.   With Love, Amnesty Stockholm HBTQI Group      

  Vi vill belysa situationen för HBTQI+ personer som är på flykt. Var med på vår aktion på torsdag.   Aktionen består av två delar: Del 1: Seminarium med paneldiskussion kring HBTQI+ personer som är på flykts situation ur en europeisk kontext.  För mer info gällande deltagare i diskussionen kontakta ...

Den senaste tiden har antalet människor på flykt i varit utan motstycke efter andra världskriget. Samtidigt väljer Europa att stänga sina gränser och på många håll införs gränskontroller. De mångfaldiga åtgärder som EU vidtar för att människor på flykt inte ska kunna söka asyl väcker många frågor. Hur långt är EU och dess medlemsstater beredda att gå och hur överensstämmer agerandet med flyktingrätten och staternas internationella åtaganden? Kom på spännande föreläsing med Madelaine Seidlitz, ansvarig för flykting, migration och folkrätt på Amnestys svenska sektion!

Den senaste tiden har antalet människor på flykt i varit utan motstycke efter andra världskriget. Samtidigt väljer Europa att stänga sina gränser och på många håll införs gränskontroller. De mångfaldiga åtgärder som EU vidtar för att människor på flykt inte ska kunna söka asyl väcker många frågor. Hur långt är ...

Seminariet ger en grundläggande bild av situationen för flyktingar på väg till EU. Vad blir konsekvenserna av avsaknaden av legala och säkra vägar för att ta sig till EU och söka skydd? Olika aspekter av fästning Europa lyfts; människosmuggling, kontroll, murar och byggande av fler murar, övervakning vid gränserna. Rätten att söka asyl och EU:s gemensamma asylsystem kontra arbetet för att ingen ska kunna ta sig hit. Vi ställer oss frågan om EU och dess medlemsstater agerar i enlighet med våra internationella förpliktelser och i vilken utsträckning teori och praktik skiljer sig åt.  Håller i seminariet gör Madelaine Seidlitz, ansvarig för flykting, migration och folkrätt på Amnestys svenska sektion!

Seminariet ger en grundläggande bild av situationen för flyktingar på väg till EU. Vad blir konsekvenserna av avsaknaden av legala och säkra vägar för att ta sig till EU och söka skydd? Olika aspekter av fästning Europa lyfts; människosmuggling, kontroll, murar och byggande av fler murar, övervakning vid gränserna. Rätten ...

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting- och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl. 11-18 och söndag kl. 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Asylprövningen och vad som händer när en person söker asyl i Sverige gås igenom steg för steg. Vi går även igenom hur det går till att inge ett enskilt klagomål till internationell fora samt Amnestys arbete med flyktingar och migranter, internationellt och i den svenska sektionen.    Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle.    Utbildningen hålls i Malmö. Närmare uppgifter om plats kommer inom kort. (Samma utbildning hålls även 17-18 september 2016 i Göteborg och 28-29 januari 2017 i Stockholm.)   Anmälan sker till madelaine.seidlitz@amnesty.se. Vid anmälan bör du även ange eventuella allergier eller specialkost. Till Madelaine kan du också höra av dig med frågor om utbildningen.   Välkommen!

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting- och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl. 11-18 och söndag kl. 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska ...

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Asylprövningen och vad som händer när en person söker asyl i Sverige gås igenom steg för steg. Vi går även igenom hur det går till att inge ett enskilt klagomål till internationell fora samt Amnestys arbete med flyktingar och migranter, internationellt och i den svenska sektionen.    Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle.    Utbildningen hålls i Stockholm i sekretariatets lokaler på Alsnögatan 11. (Samma utbildning hålls även 17-18 september 2016 i Göteborg och 10-11 december 2016 i Malmö.)   Anmälan sker till ida.lundborg@amnesty.se. Ida kan du också höra av dig med frågor om utbildningen. Vid anmälan bör du ange eventuella allergier eller specialkost samt lämna ditt medlemsnummer.    Välkommen!

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet ...

"Vi måste värna asylrätten" hör vi ofta. Men vad innebär den i praktiken? Kom och folkbilda dig och träffa några av dem som håller asylrättens fana högt i Jämtland.   Medverkande organisationer: Amnesty International Röda Korset Svenska kyrkan Sudan Volunteer Organization   Moderator: Madelaine Seidlitz, Amnesty International   Tid: Onsdag 22 februari kl 18:00 Plats: Östersunds bibliotek Fri entré. Ingen anmälan krävs

"Vi måste värna asylrätten" hör vi ofta. Men vad innebär den i praktiken? Kom och folkbilda dig och träffa några av dem som håller asylrättens fana högt i Jämtland.   Medverkande organisationer: Amnesty International Röda Korset Svenska kyrkan Sudan Volunteer Organization   Moderator: Madelaine Seidlitz, Amnesty International   Tid: Onsdag ...