Amnesty International består av 3 miljoner människor som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

Åtagandets utveckling

Utvecklingen av Amnestys åtagande Amnesty International började 1961 som en organisation som jobbade för att få samvetsfångar världen över fria. Idag ser Amnestys åtagande helt annorlunda ut och många förändringar var väldigt kontroversiella. Hur skedde detta och vilka steg var Amnesty tvungna att gå på vägen? Bakgrunden till Amnestys åtagande ...

Amnestys arbete för mänskliga rättigheter Amnestys arbete handlar om att skapa en opinion stark nog att långsiktigt förändra och förbättra människors villkor och att samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu. För att lyckas arbetar vi både lokalt och internationellt, på individuell och statlig nivå. Arbetet bygger på många ...

Redovisningsgrupp

Redovisningsgrupp En redovisningsgrupp är i formell mening en egen förening, med sina egna stadgar och sin egen styrelse. Att gruppen är en egen förening innebär också att den som grupp kan teckna avtal och äga egendom, t.ex. skriva under ett hyreskontrakt. Dessa grupper har rätt att samla in pengar till ...