Amnesty International består av 3 miljoner människor som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

Amnestys arbete för mänskliga rättigheter Amnestys arbete handlar om att skapa en opinion stark nog att långsiktigt förändra och förbättra människors villkor och att samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu. För att lyckas arbetar vi både lokalt och internationellt, på individuell och statlig nivå. Arbetet bygger på många ...