Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

VÄLKOMMEN TILL AMNESTYS ÅRSMÖTE I STOCKHOLM 5-7 MAJ 2017

Tid och plats

Den 5-7 maj 2017 i Stockholm, Folkets hus, Drottninggatan 71 B

Årsmötet börjar kl. 15.30 på fredagen den 5 maj och avslutas kl. 15.00 på söndagen den 7 maj. För de som tänker delta på eventuella förmöten är det bra att vara på plats senast kl. 14.00 på fredagen.

Anmälan och medlemsavgift

Sista anmälningsdag för att delta på årsmötet är 6 april 2017. För att delta i årsmötet (med yttrande- och rösträtt) måste du enligt stadgarna ha betalat medlemsavgiften i sektionen för 2016 eller 2017. Avgiften måste vara betald senast den 6 april 2017. Efter det har medlemmar som vill delta i årsmötet enbart närvarorätt. Årsmötet kan vid upprättande av röstlängden bevilja sent anmälda medlemmar yttrande- och rösträtt. Anmälan till årsmötet är bindande. För anmälningar som kommer in senare än 6 april 2017 kommer en administrativ avgift på 100 kronor att debiteras. 

Om du anmäler dig senast den 6 april 2017 är du garanterad en plats på årsmötet och får dessutom alla årsmötehandlingar fyra veckor innan mötet samt luncher och middagar till rabatterat pris. 

Här anmäler du dig till årsmötet. 

Om du inte har betalat din medlemsavgift än, gör det här.

Läs mer om boende- och matalternativ här

Årsmötesavgift

Årsmötet 2017 har ingen årsmötesavgift.

Motioner

Motioner ska ha inkommit senast den 10 februari 2017. De skickas till arsmotet@amnesty.se eller till Amnesty International, Att. Lina Jakobsson, Box 4719, 116 92 Stockholm. Om du vill ha hjälp med hur du skriver en motion kontakta Lina Jakobsson via e-post lina.jakobsson@amnesty.se eller läs information på webbplatsen Information om motionsskrivande.

Nomineringar

Nomineringar är till sektionens styrelse, Amnestyfondens styrelse, granskningskommittén och valberedningen ska ha kommit in till valberedningen senast den 15 mars 2017 för att kunna komma med i årsmötesutskicket.

Kontakta valberedningen via e-post för frågor eller nomineringar på: valberedningen@amnesty.se

Nomineringar utanför valberedningens förslag kan göras fram till den tidpunkt som uppges i början av årsmötet. Dessa nomineringar kommer då inte med i årsmöteshandlingarna. 

Årsmöteshandlingar

Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse kommer senast 7 april att publiceras på medlem.amnesty.se. Övriga årsmöteshandlingar skickas samtidigt ut via e-post till Amnestygrupper, distriktsombud, specialgrupper och årsmötesdeltagare, samt via post till de årsmötesdeltagare som har anmält sig före 6 april.

Reseersättning

Deltagare vid årsmötet ska i första hand vända sig till sin lokala Amnestygrupp eller sitt distrikt för information om eventuell reseersättning. En viss reseersättning kan också erhållas från sektionen för resekostnader som överstiger 500 kr men understiger 1 500 kr (totalt maximalt 1 000 kr i resebidrag). Pengarna betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitto.

Kontakta sekretariatet på arsmotet@amnesty.se om du har frågor.

Tillgänglighet

Plenum är utrustad med hörselslinga och det finns hissar att tillgå. Vissa seminarier och anföranden kan komma att hållas på engelska. Anmäl om du har behov av tolk från engelska till svenska när du gör din anmälan. Eventuella seminarier och anföranden som hålls på annat språk än svenska och engelska kommer att tolkas till svenska. Har du behov av särskilda hjälpmedel? Hör av dig på arsmotet@amnesty.se. Hela anläggningen har trådlöst internet. 

Kontakt

Är det något du undrar över, något som är otydligt eller något vi kan hjälpa dig med så kontakta sekretariatet på arsmotet@amnesty.se.

Varmt välkommen!

 

Senast ändrad:
16 januari 2017 15:18