Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Amnestys arbete för mänskliga rättigheter

Personer i tåg med gula skyltar

Amnestys arbete handlar om att skapa en opinion stark nog att långsiktigt förändra och förbättra människors villkor och att samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu.

För att lyckas arbetar vi både lokalt och internationellt, på individuell och statlig nivå. Arbetet bygger på många människors ideella arbete, på kampanjer och aktioner, på enskilda insatser och på bidrag.