Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Tortyr i Mexiko

Trots att Mexiko har förbundit sig till flera internationella fördrag mot tortyr och att den mexikanska konstitutionen förbjuder det, är tortyr ett utbrett problem i Mexiko. Polis och militär använder det rutinmässigt för att frammana “erkännanden” eller “information” från misstänkta brottslingar eller personer som råkat befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. 

Straffrihet är normen, vilket gör att det framstår som om nyttjandet av våld är tillåtet när det kommer till brottsbekämpning. Få offer vågar anmäla att de utsatts för tortyr, och anmälningarna leder sällan till seriösa och rättvisa utredningar av anklagelserna. 

I kampanjen "Stoppa tortyr" fokuserar Amnesty i Sverige på två kvinnor och en mans öden (se flikar till höger) och uppmärksammar problematiken i Mexikos rättssystem när det gäller tortyr.

Med anledning av att FN:s speciella rapportör mot tortyr har släppt en rapport om tortyr i Mexiko har vi nu en ny aktion. Denna aktion pågår från och med juni 2015 och riktar sig direkt till statsåklagaren. I detta vädjande kräver vi att FN:s rekommendationer ska implementeras i hela det mexikanska rättsväsendet och att tortyroffer ska få träffa en oberoende läkare.

Rapporten "Out of control" från oktober 2014 granskade användningen av tortyr i Mexiko.

Av rapporten framgår att:

 • Användningen av militären för att bekämpa organiserad brottslighet är en tydlig orsak till det ökade användandet av tortyr.
 • Rapporter om tortyr ökade efter att myndigheterna påbörjade "kriget mot knarket" 2006. Antalet rapporterade tortyrfall var 600% högre 2013, om jämfört med 2003.
 • Rättsväsendet är oförmöget eller ovilligt att förebygga tortyr.
 • Godtyckliga gripanden och falska bevis är nära kopplade till användning av tortyr.
 • Ett antal tortyrmetoder används över hela landet. Dessa inkluderar kvävning, misshandel, sexuellt våld, dödshot och elchocker.
 • Tortyr används ofta för att frammana "erkännanden" som sedan används som bevis vid åtal. Det resulterar i bristfälliga rättegångar och tveksamma domutfall, vilket gör att oskyldiga människor kan bli dömda medan kriminella går fria.
 • Mekanismerna som se till att skyldiga ställs till svars är ineffektiva, offren får ingen upprättelse.
 • Rapporter om tortyr avskrivs helt eller rubriceras som mildare brott än vad de faktiskt är av åtalare (prosecutors), läkare och (human rights commissions).
 • Medicinsk personal som undersöker misstänkta, även då de ska undersöka en person som säger sig ha utsatts för tortyr, genomförs sällan till internationell standard.
 • Avsaknaden av oberoende, opartisk och grundliga undersökningar av tortyranklagelser gör att offren själva får bära en stor del av ansvaret för att själva bevisa att de torterats.

Våra krav på Mexiko:

 • Att Mexiko implementerar FN:s rekommendationer gällande tortyr.
 • Att all medicinsk personal och all undersökning av misstänkta tortyroffer görs enligt internationell standard.
 • Att medicinsk personal som undersöker tortyroffer och experter som uttalar sig är opartiska och oberoende av den allamänna åklagaren.

Läs mer om individerna som Amnesty arbetar för som utsatts för tortyr i Mexiko.

Ángel Colón - torterades och fängslades på grund av sitt ursprung. Läs mer om Ángel här.

Claudia Medina - torterades av marinsoldater och hängdes ut som grovt krimiell i media trots att hon inte begått något brott. Läs mer om Claudia här.

Adrián Vasquez Lagunes - torterades att erkänna brott han inte begått, torterarna ska åtalas men ändå sitter Adrián fortfarande i fängelse. Läs mer om Adrián här.

Yecenia Armenta - torterades i 15 timmar och skrev på ett erkännande, trots att hon hade ögonbindel på, när torterarna började hota med att plocka in hennes barn för att våldta och döda dem. Läs mer om Yecenia här.

 

Senast ändrad:
26 augusti 2015 16:55