Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Årsrapport - mänskliga rättigheter 2015/2016

"Mänskliga rättigheter under attack". Bild på en människa som står mitt bland raserade hus i en krigsdrabbad stad.

Fakta och siffror

Under 2015 har Amnesty International undersökt situationen när det gäller mänskliga rättigheter i 160 länder och territorier runt om i världen.

Även om det har gjorts framsteg inom vissa områden är situationen när det gäller mänskliga rättigheter fortsatt oerhört allvarlig i många länder. Siffrorna gäller för de 160 länder som finns med i Amnestys årsrapport 2015/16.

*I minst 113 av länderna inskränktes yttrandefriheten och pressfriheten godtyckligt.
*Över 60 miljoner människor i världen var på flykt, många av dem har har varit på flykt i flera år.
*Över 30 länder tvingade olagligen flyktingar att återvända till länder där de var i fara.
*Väpnade grupper begick övergrepp i minst 36 länder.
*Minst 156 människorättsförsvarare blev avrättade eller dog när de satt häktade.
*I minst 61 länder finns samvetsfångar - det vill säga människor som fängslats enbart för att de utövat sina mänskliga rättigheter.
*Minst 122 länder ägnade sig åt tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning.
*Krigsförbrytelser eller andra brott mot "krigets lagar" förekom i minst 19 länder.
*I minst 55 procent av länderna förekom bristfälliga rättegångar. När en rättegång är bristfällig skipas inte rättvisa - vare sig för den åtalade, för den som utsatts för brottet eller i samhällets ögon.
*Minst 20 länder, och fyra under 2015, har nu godkänt lagar eller lagförslag som erkänner äktenskap eller partnerskap mellan personer av samma kön.

Läs hela rapporten på engelska (pdf 4.2 MB)

Pressmeddelande om årsrapporten "Mänskliga rättigheter är under attack"