Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har funnits i den svenska sektionen i en eller annan form sedan tidigt 90-tal. Ungdomsrådet består idag av sex personer från olika delar av Sverige Är du intresserad av att sitta i ungdomsrådet hör av dig till den nationella ungdomssamordnare.

Ungdomsrådet har ett åtagande, i korta drag så innebär det att du som medlem inom rådet ska;  

  • Att verka för att Amnesty är en aktuell, attraktiv och intressant organisation för ungdomar 
  • Att verka för att ungdomar ska känna sig delaktiga inom organisationens alla nivåer och aktivt uppmuntra dem att våga ta plats i rörelsen 
  • Att få alla ungdomar att känna sig välkomna med ett aktivt arbete för tillgänglighet, mångfald och social samvaro 
Ungdomsrådet ska också arbeta med att; 
  • Hålla kontakt och ge stöd till sektionens ungdomsgrupper
  • Arrangera och leda nationella ungdomsträffar
  • Bidra till mobilisering inför kampanjer och aktionsdagar
 
 
 
 
Emma Brossner Skawonius
Ungdomsansvarig 
Mail: emma.brossner-skawonius@amnesty.se 
Telefon:08/729 02 43