Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Bilda en ungdomsgrupp

Vill du jobba aktivt med att förändra världen kan du inom Amnesty starta en ungdomsgrupp på din skola? Detta är ett spännande sätt att arbeta för mänskliga rättigheter.

Ibland kan det vara svårt att veta vad en kan göra eller hur det faktiskt funkar att vara med i en ungdomsgrupp. Jag vill förklara engagemanget inom Amnesty som en resa. En spännande och utvecklande resa som inte alls behöver innebära att du redan från början vet en massa om vår organisation eller hur vi jobbar. Meningen är att du ska lära dig under tiden.

Varje år arrangeras en hel del utbildningar och träffar som endast är riktade till dig som är ung inom Amnesty, här får du möjlighet att lära dig mer om mänskliga rättigheter, träffa andra unga aktivister och utbyta erfarenheter.

Amnesty har cirka  50 ungdomsgrupper spridda över landet. Alla jobbar för mänskliga rättigheter på sitt eget sätt. Det går att starta en egen Amnestygrupp utifrån sina egna intressen, kunskaper, idéer och erfarenheter. Grupper får stöd i sitt arbete genom utbildningar och regelbunden kontakt med dels mig men också mina kollegor. Ta steget nu och gå med, jag lovar du inte  kommer att ångra dig. 

Kontakta ungdomssamordnaren Emma.brossner-skawonius@amnesty.se för att få mer information, enklast är att ringa på 08/729 02 43.