Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Aktiviteter

Vill du vara med i Amnestys utåtriktade arbete och anordna aktioner till förmån för de mänskliga rättigheterna? Ungdomsgrupperna gör varje termin olika aktioner på sina skolor och ute på stan. De flesta av Amnestys aktioner sker inom aktuella kampanjer.

Möjligheterna är många inom Amnesty, i din grupp kan ni anordna en konsert, ett tyst luciatåg, en modevisning, en tortyrkör, teaterföreställning eller samla in pengar för att stödja vårt arbete. På Aktivistportalen kan ni läsa mer om hur ni i er grupp kan arbeta och deltaga i våra prioriterade arbete. Det finns även annan nyttig information om Amnestys åtagande, organisation, utbildningar och mycket mer.