Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Ung i Amnesty

Svenska Amnesty har drygt 50 ungdomsgrupper runt om i landet, de flesta verksamma på gymnasie- eller högstadieskolor. Därtill spelar ungdomar en viktig roll i många andra av våra andra grupper och distrikt.

Ungdomar spelar en central roll i all vår verksamhet. Våra ungdomsgrupper arbetar  med kampanjer och aktioner, skriver vädjanden till makthavare, informerar om mänskliga rättigheter på sina skolor och arrangerar utåtriktade aktiviteter eller evenemang.

Att vara med i en ungdomsgrupp är oerhört spännande och givande. När du är medlem i Amnesty kan du också deltaga på massor av olika utbildningar, träffar och möten. Det anordnas alltid två nationella ungdomsträffar per år samt att vi på regional nivå anordnar träffar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns även möjlighet att du som aktiv medlem inom Amnesty kan deltaga på internationella träffar.

Vi behöver alltid bli fler medlemmar, tveka inte, du kommer inte ångra dig. 

Du som vill veta mer om vår verksamhet för ungdomar, eller vill få hjälp att bilda en ny ungdomsgrupp, kan kontakta Amnestys ungdomssamordnare:
Emma Brossner Skawonius. Telefon  08/729 02 43 eller emma.brossner-skawonius@amnesty.se