Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Praktik på Amnesty

Som praktikant hos Amnesty erbjuds du en kvalificerad yrkespraktik där du aktivt medverkar i det dagliga arbetet på sekretariatet och får handledning av Amnestys personal. Under praktikperioden får du mycket god insyn i och kunskap om Amnestys arbete och om hur en frivilligorganisation fungerar. Självklart lär du dig också mycket om mänskliga rättigheter.

Praktiken omfattar ca 20 veckor på heltid under vår eller höst. Visst helgarbete kan förekomma.

Praktikplatserna är oavlönade, men en lunchersättning om 86 kr/dag utgår. Praktikantperioden börjar med en introduktionsutbildning på tre dagar på sekretariatet i Stockholm. Under din praktiktid får du också möjlighet att delta i Amnestys lokala arrangemang och utbildningar.

För att söka en praktikplats ser vi gärna att du:

- Har kunskap om Amnesty och erfarenhet av frivilligorganisationer
- Har intresse för och kunskap om mänskliga rättigheter
- Kan formulera dig både skriftligt och muntligt på svenska och engelska samt gärna på andra språk
- Har datorvana

Vi tar i första hand emot sökanden som ska göra praktik inom ramen för sin utbildning. 

 

Ansökningstiden har gått ut för höstens praktikperiod. Nästa praktikperiod är jan-jun 2017. Nya annonser går ut i oktober. 

Vi tar emot cirka 15 praktikanter per termin inom följande områden:
(om inte annat anges är praktikplatsen i Stockholm)

 

- Kampanj och aktivism, 1 plats, Göteborg

- Ungdomssamordnare, 1 plats, Göteborg

- Kampanj och aktivism, 1 plats, Malmö

- Ungdomssamordnare, 1 plats, Malmö

- Flykting och migration, 4 platser

- Folkrätt och juridik, 1 plats

- Kampanj och aktivism, 1 plats

- Lobby, 1 plats

- Amnestyfonden, 1 plats

- Ungdomssamordnare/skola, 1 plats

 

 

 

Senast ändrad:
24 augusti 2016 13:29