Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Månadens aktion: Kanada - dammbygge hotar urfolk

Våra folk har en djup samhörighet med detta land eftersom våra förfäder berättade historier och legender som har anknytning till den här dalen.
Chief Liz Logan, Fort Nelson First Nation

Peace River Valley i nordöstra British Columbia, Kanada, är en unik naturlig miljö och ett av de få områden i regionen som i stort sett har bevarats från effekterna av olje- och gasutvinning, gruvdrift och andra storskaliga utvinningsprojekt. 

För mer än ett århundrade sedan (1899) skrevs ett fördrag, Treaty 8, mellan urfolken i regionen och Kanadas regering som var tänkt att skydda deras rättigheter och sätt att leva. Idag hotas denna rätt av ett stort dammbygge.

Det planerade dammbygget, känt som Site C Dam, kommer att översvämma mer än 80 km av dalen och vattenreservoaren skulle dränka hundratals kulturella och historiska platser, däribland gravar. Dammen skulle också förstöra viktig miljö för faunan och områden där Dane-Zaa, Cree och Méti-folken jagar, fiskar och samlar bär och örter.

En miljökonsekvensbedömning som gjordes gemensamt av federala och regionala myndigheter kom fram till slutsatsen att dammen skulle "allvarligt undergräva" urfolkens användning av marken, den skulle göra fisket osäkert för åtminstone en generation och dränka gravplatser och andra viktiga kulturella och historiska platser. Trots motstånd från urfolken och resultatet av sin egen miljöbedömning, godkände både den federala regeringen och provinsregeringen dammbygget i slutet av 2014, och arbetet har påbörjats. Beslutet har överklagats men trots det godkändes fortsatt utbyggnad så sent som i slutet av juli.

Treaty 8 förpliktigar Kanada att skydda urfolkens rättigheter så de kan bevara sina traditioner av jakt och fiske. Skydd för mark, kulturer och ekonomier finns också i den kanadensiska konstitutionen och i internationella normer för mänskliga rättigheter såsom FN:s deklaration om urfolks rättigheter och den nyligen antagna amerikanska deklaration om urfolkens rättigheter, som antogs så sent som i juni av OAS (Organization of Amercan States).

Här kan du se en video om Site C Dam från Amnesty Kanada