Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Aktion: Serbien - flyktingar och migranter lever under omänskliga förhållanden

Över tusen flyktingar och migranter lever under omänskliga levnadsvillkor då serbiska myndigheterna underlåter att ge drägligt boende, mat och sjukvård till dem. 

Uppskattningsvis 1200 flyktingar och migranter tvingas sova i övergivna lagerlokaler i centrala Belgrad. Amnesty International som besökte platsen nu i januari anser att villkoren för dem är omänskliga då temperaturen ibland går ner till -20 C och de löper allvarlig risk för sjukdom och förfrysning. De flesta har inga medel för att försörja sig själva och överlever på en liten måltid om dagen från en icke-statlig organisation. De serbiska myndigheterna har inte försett dem med tillräckligt med mat, vatten och sanitet, hälsovård, lämpliga kläder och lämpligt boende. Människor tvingas elda upp gammalt trä och skräp däribland plast för att hålla sig varma. Plasten skapar giftiga ångor och risken för att bränder sprider sig är stor. Många saknar nödvändiga kläder och har inte strumpor och skor lämpliga för vinterväder.

De serbiska myndigheterna har inte organiserat nödboende för att hysa dessa flyktingar och migranter, av vilka de flesta kommer från Afghanistan. Serbisk polis besöker lagerlokalerna dagligen för att räkna antalet personer. Myndigheterna har inte gjort några försök att identifiera särskilt utsatta personer, bland dem barn och personer som behöver omedelbar medicinsk behandling.

Enligt UNHCR är en fjärdedel av dem som bor i lokalerna ensamkommande barn, en del så unga som 11 år. De riskerar att utsättas för ytterligare övergrepp och är särskilt utsatta för de hårda levnadsförhållandena, och många har tillbringat flera månader i lokalerna. I november 2016 meddelade regeringen att det “inte längre var acceptabelt” att icke-statliga organisationer tillhandahöll stöd utanför de formella centren, samtidigt som de signalerade att deras kapacitet inte skulle öka.

Amnesty uppmanar de serbiska myndigheterna att se till att alla flyktingar och migranter får sina basbehov tillgodosedda och att icke-statliga organisationer inte hindras från att ge stöd. Särskilt stöd måste ges till ensamkommande barn och särskilt sårbara personer.

Här kan du läsa mer i Amnesty Press

Aktionsperiod: 30/1 - 27/2

Foto: Amnesty International